Monday, August 1, 2011

MySQL MHA - Installation

I'm going to start my blog, mainly about OSS. The reason is that I was inspired by an article on Yoshinori Matsumoto's blog. The title of the article is Announcing MySQL-MHA: "MySQL Master High Availability manager and tools"
I'm thinking that the first article of mine should be MySQL MHA, as I was just looking for something nice of how to automate mysql master failover.
A primary objective of MHA is automating master failover and slave promotion within short (usually 10-30 seconds) downtime, without suffering from replication consistency problems, without spending money for lots of new servers, without performance penalty, without complexity (easy-to-install), and without changing existing deployments.

The official project is here, MySQL MHA.

Before installing MySQL MHA, you need to install mysql server and enable replication between master and slave database server.
 • MHA Nodes & Manager


  DB(Master) + MHA Manager192.168.100.200(ha-mgr01)
  DB(Slave) + MHA Node192.168.100.197(ha-db01)
  DB(Slave) + MHA Node192.168.100.198(ha-db02)


  *Make sure that you need to setup public key authentication to login as root user between those hosts without passphrase.
  • Installing MHA Node 

  $ wget http://mysql-master-ha.googlecode.com/files/MySQL-MasterHA-Node-0.50.tar.gz
  $ tar zxf MySQL-MasterHA-Node-0.50.tar.gz
  $ cd MySQL-MasterHA-Node-0.50
  $ perl Makefile.PL
  $ make
  $ sudo make install 
  
  • Installing MHA Manager

  $ for modules in ¥ DBD::mysql ¥ Config::Tiny ¥
  Log::Dispatch ¥
  Parallel::ForkManager ¥
  Time::HiRes ; do 
  sudo cpan install $modules
  done
  $ wget http://mysql-master-ha.googlecode.com/files/MySQL-MasterHA-Manager-0.50.tar.gz
  $ tar zxf MySQL-MasterHA-Manager-0.50.tar.gz
  $ cd MySQL-MasterHA-Manager-0.50
  $ perl Makefile.PL
  $ make
  $ sudo make install
  $ sudo cp -p samples/scripts/* /usr/local/bin/
  
   Next will be about automating fail-over

   1 comment:   1. Lão ma Bàn Thiên sắc mặt trầm xuống, cái gì Nhạc gia hộ pháp, hắn không có quang tâm, hắn tới Cực Viêm muốn tìm đan dược đột phá mà thôi, nghe nói Cực Viêm có những đan dược thần dị kia.
    dongtam
    mu moi ra hom nay
    tim phong tro
    http://nhatroso.com/
    nhac san cuc manh
    tổng đài tư vấn luật
    http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
    văn phòng luật hà nội
    tổng đài tư vấn luật
    thành lập công ty trọn gói
    http://we-cooking.com/
    chém gió
    trung tâm ngoại ngữ
    - Đừng nhiều lời, Nam Tương Tử cũng muốn nhìn tiểu tử có bản lãnh gì.

    Nam Tương Tử sắc mặt trầm xuống, lập tức một mảnh Đấu khí trong tay chụp về phía Nhạc Thành.

    Nhìn thấy Nam Tương Tử công kích Nhạc Thành, lão ma Bàn Thiên, Kim lão quái cũng không có ý tứ ngăn cản, bọn hắn cũng muốn biết rõ thực lực Nhạc Thành rốt cuộc đến trình độ như thế nào, Nhạc Thành vừa mới giết Triệu Tuệ Quang, bọn hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn ra thực lực Nhạc Thành.

    - Muốn chết.

    Nhạc Thành thấy lạnh cả người, tâm niệm Kim Long chi thể bố trí xong, trên thân đột nhiên bao phủ một mảnh long lân áo giáp, trên khải giáp tam sắc quang mang

    ReplyDelete